Vormen van onderzoek

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij Zodiak terecht voor onderzoek en behandeling. De kracht van Zodiak zit in de samenwerking tussen de verschillende behandelaars. Vaak volgt op de hulpvraag een onderzoek.

Je kunt hierbij denken aan:

  • Onderzoek naar niveau van functioneren (cognitief, adaptief, sociaal-emotioneel, communicatie, oorzaak ontwikkelingsachterstand)
  • Ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme, adhd en informatieverwerking)
  • Psychische problemen (zoals angststoornissen, PTSS, depressie, dementie en schizofrenie)
  • Persoonlijkheidsproblematiek (zoals afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en borderline)
  • Systeemproblematiek (zoals hechtingsproblemen en opvoedingsproblemen)
  • Medische problemen (medisch onderzoek, slikonderzoek, problemen met bewegen en tandheelkundig onderzoek)

Na onderzoek bieden we passende behandeling. Hierbij kunnen een gedragsdeskundige, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, fysiotherapeut, psychomotorisch therapeut, ergotherapeut, logopedist, tandarts en seksuoloog betrokken zijn. 

Aanmelden

Aanmelden kan bij Bureau Cliëntondersteuning, telefonisch bereikbaar op (0299) 459 330. Om voor behandeling in aanmerking te komen is een geldige CIZ-indicatie noodzakelijk.