Je vertrouwde huis, je eigen familie en dezelfde school als de kinderen in de buurt: voor iedereen is het belangrijk om erbij te horen. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. 

Dit vraagt soms wel wat extra inspanning. Of zorg. Prinsenstichting kan je daarbij helpen. Denk aan extra ondersteuning op school. Of hulp thuis voor kind en gezin, zoals gezinstherapie of Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG).

Voor mantelzorgers

Geef je intensieve zorg aan bijvoorbeeld je kind, partner, ouder of andere naaste? Dan kun je respijtzorg (vervangende zorg) aanvragen bij de gemeente of het CIZ. Respijtzorg is bedoeld om jou als mantelzorger te ontlasten, zodat je de zorgtaken beter kunt volhouden.

Delen