IBZW

Wil je zelfstandig wonen, maar kunnen terugvallen op ondersteuning? Bij Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen kan dit!

In principe regel jij alles zelf of via je eigen netwerk. Voor structurele begeleiding kun je terugvallen op ondersteuning vanuit Prinsenstichting. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de organisatie van de huishouding, stimulering van de persoonlijke zorg en integratie in de samenleving.

Voor mantelzorgers
Geef je intensieve zorg aan bijvoorbeeld je kind, partner, ouder of andere naaste? Dan kun je respijtzorg (vervangende zorg) aanvragen bij de gemeente of het CIZ. Respijtzorg is bedoeld om jou als mantelzorger te ontlasten, zodat je de zorgtaken beter kunt volhouden.

Voor jeugd
Ouders met kinderen tot 18 jaar kunnen ook bij ons terecht voor ondersteuning thuis: voor jeugd.

Contact
Wil je hierover meer weten? Bel naar (0299) 459 330 of mail naar bco@prinsenstichting.nl.