Zelfstandig wonen

Wil je zelfstandig wonen, maar kunnen terugvallen op ondersteuning? Bij Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen kan dit!

In principe regel jij alles zelf of via je eigen netwerk. Voor structurele begeleiding kun je terugvallen op ondersteuning vanuit Prinsenstichting. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de organisatie van de huishouding, stimulering van de persoonlijke zorg en integratie in de samenleving.

Landelijk kleinschalig wonen
Een andere vorm van zelfstandig wonen is 'landelijk kleinschalig wonen' zoals aan de Schoolstraat in Aartswoud. Je woont dan met een beperkt aantal andere jongeren met een verstandelijke beperking op een locatie met een landelijke setting. Dit biedt jou veel bewegingsvrijheid. Op deze locatie is dagbesteding met een arbeidsmatig karakter mogelijk voor de nodige structuur in de dagindeling.

Voor mantelzorgers
Geef je intensieve zorg aan bijvoorbeeld je kind, partner, ouder of andere naaste? Dan kun je respijtzorg (vervangende zorg) aanvragen bij de gemeente of het CIZ. Respijtzorg is bedoeld om jou als mantelzorger te ontlasten, zodat je de zorgtaken beter kunt volhouden.

Voor jeugd
Ouders met kinderen tot 18 jaar kunnen ook bij ons terecht voor ondersteuning thuis: voor jeugd.

Binnenkijk TV
Voor een indruk van de woonmogelijkheden hebben we filmpjes van bijna alle woningen gemaakt. Medewerkers, cliënten en verwanten geven je een kijkje in de woning via Binnenkijk TV. Klik hier voor de woningen:

Caïrostraat 51
Cornelis Edelmanstraat 38
Coyotestraat 11
Genuahaven 10
Rumbastraat 6
Schoolstraat 43

Contact
Wil je hierover meer weten? Onze zorgconsulenten van Bureau Cliëntondersteuning kijken graag samen met jou welke mogelijkheden er zijn. Bel gerust naar (0299) 459 330 of mail naar bco@prinsenstichting.nl.