Update 5 augustus 2020, 16.00 uur

Het coronavirus heeft Nederland lang in de greep gehouden. Inmiddels zijn steeds meer activiteiten weer mogelijk. Ook bij Prinsenstichting werken we in stapjes aan meer nabijheid voor cliënten. Tegelijkertijd leiden alle versoepelingen ook tot veel vragen. Op deze pagina leest u informatie voor ouders/verwanten en vrijwilligers van Prinsenstichting.

Veelgestelde vragen & antwoorden

Vragen & Antwoorden (5 augustus)

Bezoek / Logeren / Vakantie

Brief aan eerste contactpersonen - bezoekregeling naar "Ja, met regels" (15 juli)

Bezoekregeling - 'Ja, met regels' - voor verwanten (15 juli)

Brief aan cliënten - bezoekregeling "Ja, met regels"(15 juli)

Informatieblad cliënten - bezoekregeling categorie 1 (15 juli)

Informatieblad cliënten - bezoekregeling categorie 2 (15 juli)

Brief aan eerste contactpersonen - bezoek/logeren buiten Prinsenstichting (15 juli)

Regeling bezoek/logeren buiten Prinsenstichting (15 juli)

Regeling vakantie (30 juni)

Brief aan eerste contactpersonen - vakantie (1 juli)

Brief voor cliënten - vakantie (30 juni)

Informatieblad vakantie

Brief aan ouders/verzorgers over Vakantieproject 2020 (14 mei)

Brief aan eerste contactpersonen - over logeren bij Prinsenstichting (17 juni)

Regeling Logeren bij Prinsenstichting (17 juni)

Brief aan eerste contactpersonen - Weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting (17 juni)

Regeling Weekendopvang zonder logeren bij Prinsenstichting (17 juni)

Brief aan eerste contactpersonen - over regeling Logeren/bezoek buiten Prinsenstichting (13 juni)

Regeling logeren/bezoek buiten Prinsenstichting (13 juni)

Dagbesteding

Brief aan eerste contactpersonen van thuiswonende cliënten, die dagbesteding volgen bij Prinsenstichting ( 3 augustus)

Regeling Dagbesteding Fase 3 (29 juli)

Brief aan eerste contactpersonen - Dagbesteding fase 3 (29 juli)

Brief zorginstelling cliënten die bij Prinsenstichting dagbesteding volgen (29 juli)

Informatieblad cliënten - op de dagbesteding (29 juli)

Informatieblad cliënten - wel of geen dagbesteding (29 juli)

Brief voor cliënten - Een stapje vooruit dagbesteding fase 3 (29 juli)

Brief aan eerste contactpersonen - Dagbesteding fase 2 voor intramurale cliënten (24 juni)

Regeling Dagbesteding fase 2 (24 juni)

Brief voor cliënten - Een stapje vooruit naar andere dagbesteding (24 juni)

Brief voor cliënten - Een stapje vooruit naar externe dagbesteding (24 juni)

Brief aan eerste contactpersonen - verwachting hervatten dagbesteding cliënten wonend bij andere zorgorganisatie(11 juni)

Brief aan eerste contactpersonen - regeling hervatten dagbesteding (10 juni)

Regeling dagbesteding fase 1 extramurale cliënten (10 juni)

Wonen

Brief aan eerste contactpersonen - over regeling Terugkeer van cliënten (13 juni)

Regeling terugkeer van cliënten (13 juni)

Bezoek van contactberoepen aan de woning

Brief aan eerste contactpersonen - Kapper en pedicure op locatie (24 juni)

Regeling Kapper en pedicure op locatie (24 juni)

Informatieblad voor cliënten - De kapper komt (24 juni)

Informatieblad voor cliënten - De pedicure komt (24 juni)

Vrije tijd

Brief aan eerste contactpersonen - Sporten (1 juli)

Regeling Sporten bij sportvereniging/club (30 juni)

Brief voor cliënten - Sporten (30 juni)

Vrijwilligers

Brief aan eerste contactpersoon (8 juli)

Regeling inzet vrijwilligers - voor verwanten (8 juli)

Brief aan vrijwilligers (8 juli)

Regeling inzet vrijwilligers - voor vrijwilligers (8 juli)

Stagiaires / leerlingen

Beleid stagiaires / leerlingen schooljaar 2020 - 2021

ARCHIEF: Over bovenstaande en meer algemene onderwerpen rondom het coronavirus hebben wij meerdere documenten gepubliceerd. U kunt deze raadplegen op de pagina 'Coronavirus archief'.

Deze maatregelen treffen wij

We passen de beschikbaarheid van onze diensten en samenstelling van dagbestedingsgroepen aan. Momenteel is bezoek van familie/verwanten, vrijwilligers en anderen toegestaan op onze locaties met regels/voorwaarden. We attenderen onze medewerkers en verwanten op de noodzaak om hygiëneaspecten in acht te nemen, zoals:

  • regelmatig handen wassen (minimaal 30 seconden) met zeep
  • hoesten en/of niezen in de elleboogholte
  • gebruik van papieren zakdoeken
  • géén hand geven / géén drie zoenen of knuffelen
  • zoveel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand houden

Mooie initiatieven

We zijn ongelooflijk trots op het aanpassingsvermogen, de flexibiliteit en de creativiteit van onze medewerkers en cliënten. Wat is hun liefde, passie en overgave dagelijks zichtbaar! Afgelopen periode is wel gebleken hoe vindingrijk iedereen is en tot wat voor mooie initiatieven dit leidt. We lichten er hier een paar uit:

  • Dagbesteding 2.0 was binnen 48 uur gerealiseerd. Bewoners van een woning worden niet gemengd met bewoners van een andere woning. Ze blijven in zelfde samenstelling dagbesteding volgen. Bijvoorbeeld op de woning. Goed gedaan zeg!
  • De Steunpunten van Prinsenstichting/Leviaan bezorgen nu maaltijden thuis bij de deelnemers. Dit is een groot succes. De deelnemers genieten van de maaltijden en minstens zoveel van het bekende gezicht dat ze weer even zien.
  • "Liedje to go": De medewerkers van vakgroep Muziek spelen één keer per week liedjes op verzoek met de deur open. Wat een gezelligheid voor iedereen!
  • De medewerkers van Beweging heeft leuke filmpjes gemaakt, zodat iedereen vanuit huis lekker mee kan bewegen. Keep on moving!
  • Op iedere woning van Prinsenstichting zijn nu enkele hesjes beschikbaar met de tekst 'Ik zorg'. Wel zo fijn als begeleiders met een klein groepje cliënten buiten zijn. Zo is voor anderen snel duidelijk waarom de 1,5 meter afstand onderling niet altijd wordt gehouden.

Prinsenstichting in het nieuws

Uitleg in video

De website Steffie.nl heeft een filmpje gemaakt waarin een eenvoudige uitleg wordt gegeven over het coronavirus, de symptomen en hoe de verspreiding van het virus kan worden tegengegaan.

Vragen?

Heeft u vragen over het coronavirus dan kunt u veel én actuele informatie vinden op de website van de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden of bel 0800-1351 (tussen 8:00 en 20:00 uur).

Kunt u daar het antwoord niet vinden en heeft u een vraag met betrekking tot coronavirus en Prinsenstichting? Bekijk dan eerst onze veelgestelde vragen & antwoordenlijst (zie hierboven). Als u dan nog vragen heeft, stel deze aan de persoonlijk begeleider van uw kind/familielid.