No Limits

No Limits helpt je op weg naar participerende dagbesteding, een baan of om je te leren werken.

Aan de slag
No Limits laat jongeren en volwassenen meedoen aan de maatschappij. Een initiatief voor als de verwachting is dat je (deels) kunt werken in een meer beschutte omgeving of bij een werkgever maar daarbij wel hulp nodig hebt. Er zijn 4 leerwerktrajecten: Logistiek, Groen, Schoonmaak en Horeca. 

Jezelf ontwikkelen
Je krijgt een leerwerkplek waarin je jezelf kunt ontwikkelen. Je leert nieuwe vaardigheden die bij het werk horen. Maar ook zaken als op tijd komen, samenwerken en afspraken maken en nakomen. Via het werk kom je in contact met andere mensen en ontdek je wat je allemaal kunt leren. Via de leerwerkplek vergroot je je kans om door te stromen naar een (garantie)baan bij een werkgever of een arbeidsparticiperend project.

Contact

Meer weten? Neem contact op met No Limits via (0299) 459 506 of stuur een e-mail naar nolimits@prinsenstichting.nl 

Actueel
Maart 2017 - Beide deelnemers Special Forces Work Schoonmaak halen diploma!
September 2018 - Van dagbesteding naar Woonhulp in de ouderenzorg (verschenen in Zorgvisie)