Symposium Gedrag bij genetische syndromen

zaterdag 11 november 2017
Gedragsproblemen, zoals zelfverwondend gedrag, komen veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Bepaalde gedragskenmerken en -problemen komen
vaker voor bij bepaalde genetische syndromen. De gevolgen kunnen overweldigend zijn, zowel voor de cliënt als diens omgeving.

Drie vooraanstaande professoren Frank Kaiser, Raoul Hennekam en Chris Oliver
leggen uit hoe DNA niet alleen van invloed is op bouwen functioneren van het lichaam, maar ook op gedrag. Ze laten zien hoe we door goed te kijken naar genetische syndromen
kunnen leren om gedrag beter te begrijpen en te behandelen. Sylvia Huisman, AVG, en Paul Mulder, gedragsdeskundige, zullen aan de hand van hun promotieonderzoek naar zelfverwondend gedrag bij het Cornelia de Lange syndroom de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking illustreren.