Ik ben Online

Voor ieder niveau
Met Ik ben Online kunnen cliënten van Prinsenstichting in een besloten omgeving internetten. Ik ben Online bevat verschillende modules. Zo is er voor alle niveaus een passend aanbod. Ook voor mensen met een visuele beperking en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit geeft ze meer vrijheid en het is leerzaam.

Privacy
René Klaver, projectcoördinator Ik ben Online: “Cliënten met account worden gekoppeld aan een persoonlijk begeleider. Deze begeleider kan bijvoorbeeld zien wie er in de vriendenlijst van de cliënt staat en welke foto’s een cliënt online zet. Maar natuurlijk is er ook een zekere mate van privacy. Berichten die cliënten online versturen zijn bijvoorbeeld niet zichtbaar voor de begeleider.”

clienten aan de slag op ikbenonline
Via Ik ben Online kan een cliënt online spelletjes doen, muziek luisteren, filmpjes bekijken of op Vriendenboek. Veilig internetten geeft cliënten zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen
Voor de nodige ontspanning kan de cliënt spelletjes doen, muziek luisteren, filmpjes bekijken of op Vriendenboek, een sociaal netwerk binnen de internetomgeving. Een cliënt heeft toegang tot allerlei informatie of kan via een specifiek leerprogramma ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld om een maaltijd te bereiden of de was te doen.

Verder kunnen cliënten via Ikbenonline bijvoorbeeld gemakkelijk nieuwe muziekstijlen ontdekken. Zo ontstaan er ook nieuwe interesses. Al deze mogelijkheden vergroten hun leefwereld èn hun zelfvertrouwen!

Aanmelden
Heeft jouw cliënt/kind interesse om deel te nemen aan Ik ben Online?
Ouders, verwanten, cliënten en begeleiders kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Klinker
In 2017 is er een artikel verschenen in Klinker over Ik Ben Online. Lees hier het artikel (p.29)