Met Ik ben Online kunnen cliënten van Prinsenstichting in een besloten omgeving internetten. Ik ben Online bevat verschillende modules. Zo is er voor alle niveaus een passend aanbod. Ook voor mensen met een visuele beperking en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit geeft ze meer vrijheid en het is leerzaam.

Privacy

René Klaver, projectcoördinator Ik ben Online: “Cliënten met account worden gekoppeld aan een persoonlijk begeleider. Deze begeleider kan bijvoorbeeld zien wie er in de vriendenlijst van de cliënt staat en welke foto’s een cliënt online zet. Maar natuurlijk is er ook een zekere mate van privacy. Berichten die cliënten online versturen zijn bijvoorbeeld niet zichtbaar voor de begeleider.”

Zelfvertrouwen

Voor de nodige ontspanning kan de cliënt spelletjes doen, muziek luisteren, filmpjes bekijken of op Vriendenboek, een sociaal netwerk binnen de internetomgeving. Een cliënt heeft toegang tot allerlei informatie of kan via een specifiek leerprogramma ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld om een maaltijd te bereiden of de was te doen.

Verder kunnen cliënten via Ik ben Online bijvoorbeeld gemakkelijk nieuwe muziekstijlen ontdekken. Zo ontstaan er ook nieuwe interesses. Al deze mogelijkheden vergroten hun leefwereld èn hun zelfvertrouwen!

Aanmeldformulier Ik ben Online

(Deze vragen zijn alleen van toepassing als u deze aanmelding van Ik Ben Online doet voor de cliënt)