Aandacht voor thuiszitters

15 augustus 2019 - Purmerend
Donderdag 15 augustus is in de Telegraaf een opiniestuk van Cecile Blansjaar, gepubliceerd: "Een thuiszittend kind help je niet met bureaucratie."

Cecile Blansjaar is gedragsdeskundige Orthopedagogisch Dagcentrum Wegwijzer van Prinsenstichting. Graag denkt en doet Prinsenstichting mee om te werken aan een oplossing voor thuiszitters.

aug 2019 - Telegraaf opinieartikel Cecile Blansjaar - problematiek thuiszitters


Maandag 16 september verscheen ool een opiniestuk van Cecile Blansjaar op de website van Binnenlands Bestuurd: "Cruciale rol leerplichtambtenaar bij aanpak thuiszitters"

sept 2019 Cruciale rol leerplichtambtenaar bij aanpak thuiszitters