Boek voor ouders die moeten beslissen namens hun kind

28 mei 2019 - Purmerend

Deze maand werd in het Amsterdam UMC-(locatie AMC) het ouderboek 'Als je kind niet zelf kan beslissen...' gepresenteerd. Dit is een naslagboek voor ouders/ vertegenwoordigers van een kind met een verstandelijke beperking. Het bevat informatie voor ouders/ vertegenwoordigers die behandelbeslissingen moeten nemen namens hun kind.

Onderzoek rondom levenseinde van kinderen
Dit boek komt voort uit een onderzoek wat afgelopen jaren heeft plaats gevonden in het AMC naar besluitvorming rondom het levenseinde van kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Cover Als je kind niet zelf kan beslissen...

Symposium
Ilse Schuller-Zaal, Arts voor Verstandelijk Gehandicapten bij Prinsenstichting/Zodiak heeft meegewerkt aan dit boek. Op 2 oktober is haar promotie, o.a. met een middagsymposium om samen veel te leren over de lastige situaties die hierbij aan de orde komen.

Downloaden

Het boek is als PDF gratis te downloaden, via: