Eerste lichting zij-instromers geslaagd!

13 juni 2018 -
Onlangs heeft een aantal medewerkers met goed gevolg de cursus zij-instromers 2017 - 2018 afgerond. Met het behalen van dit certificaat hebben de deelnemers bewezen praktisch en theoretisch te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de functie van cliënt/activiteitenbegeleider binnen Prinsenstichting.

Prinsenstichting feliciteert, Mirca, Bas, Michel, Latifa, Alyn, Tim, Bea maar ook Marianne als docent met het behaalde resultaat!

Geslaagde deelnemers