Gezamenlijke inzet voor ouderen in Purmerend

12 april 2018 - De Zorgcirkel en Prinsenstichting willen nauw gaan samenwerken

De Zorgcirkel en Prinsenstichting willen nauw gaan samenwerken wat betreft de verzorging en begeleiding van ouderen (met dementie) in Purmerend. Het gaat om  kennisuitwisseling, (arbeidsmatige) dagbesteding en huisvesting. Om die reden tekenden De Zorgcirkel en Prinsenstichting op dinsdag 10 april een intentieverklaring.

De organisaties willen samenwerken om de volgende effecten te bereiken:

  • Ieder ouder wordende Purmerender, met of zonder beperking, kan meedoen in de samenleving;
  • Meer autonomie en betere kwaliteit van leven voor cliënten van Prinsenstichting;
  • Zo goed mogelijke zorg verlenen aan elkaars cliënten door het inzetten, verwerven en delen van kennis en vaardigheden;
  • Goede zorg en een optimaal passende participatie door het effectief en efficiënt inzetten van huisvesting en middelen.

Kennis en ervaring uitwisselen

De organisaties willen kennis en ervaring uitwisselen over de zorg voor ouderen (met dementie) en ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking. De Zorgcirkel heeft met name verpleegkundige kennis en ervaring in bijvoorbeeld het gebruik van catheters en sondes. Prinsenstichting heeft vooral kennis en ervaring in het begeleiden van complex gedrag met oog voor de eigenheid van een cliënt. Daarnaast kan een aantal cliënten van Prinsenstichting deelnemen aan (arbeidsmatige-) dagbesteding  in accommodaties van De Zorgcirkel.

De bestuurders van De Zorgcirkel en Prinsenstichting zijn enthousiast over deze samenwerking en gaan zich de komende jaren inzetten om de samenwerking verder uit te werken.

V.l.n.r.: Ineke Huibregtsen (directeur Prinsenstichting) en Monique Cremers (bestuurder De Zorgcirkel) ondertekenen de intentieverklaring tot verdere samenwerking. 

Intentieverklaring De Zorgcirkel en Prinsenstichting