Buurtbijeenkomst nieuwbouw Kwadijkerpark

26 juli 2018 -
Op woensdag 11 juli kwamen ruim 20 buurtbewoners naar het dienstencentrum van Prinsenstichting om meer te horen over de stand van zaken van de nieuwbouwplannen in het Kwadijkerpark. In een presentatie gaf directeur Ineke Huibregtsen, samen met de projectleider van Prinsenstichting, een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Purmerend en de architect een toelichting op de plannen.

Na een terugblik op de vorige bijeenkomsten, volgde informatie over het proces van het aanvragen van vergunningen. Deze bijeenkomst is georganiseerd omdat de aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe woningen binnenkort worden ingediend. De nieuwe schetsen van de nieuwbouwlocaties werden getoond en de buurt werd geïnformeerd over de planning. De aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie waar de kinderboerderij en Groene Hoek zijn gepland, wordt pas in het najaar gedaan. Daarvoor zal de buurt opnieuw uitgenodigd worden en wordt ook de meedenkgroep weer gevraagd om samen te kijken naar de inrichting van de grens tussen het park de Noord en het terrein van Prinsenstichting.

Tussendoor en na afloop werden diverse vragen gesteld over de gevolgen van de bouw voor de buurt.
Waarom komt de nieuwbouw op deze plek? Hoe komt de woonwijk eruit te zien en de nieuwe rondweg? Na de presentatie werden bouwtekeningen opgehangen. Groepjes verzamelden zich rondom de tekeningen om vragen te stellen.

Prinsenstichting zal de buurtbewoners en de meedenkgroep net zoals medewerkers, cliënten en verwanten betrekken bij de verdere uitwerking van haar plannen.

Hier vind je de presentatie.

Impressie locatie Noordpunt