In gesprek met de buurt over nieuwbouw Kwadijkerpark

07 februari 2019 -
Op donderdag 17 januari kwamen ruim 40 buurtbewoners naar het dienstencentrum van Prinsenstichting om meer te horen over de nieuwbouwplannen in het Kwadijkerpark. In een presentatie gaf directeur Ineke Huibregtsen, samen met architect Jep Swinkels een toelichting op de uitwerking van de plannen voor locatie C (kinderboerderij, houtkloverij en Groene Hoek).

Na een terugblik op de vorige bijeenkomsten, volgde informatie over het proces van het aanvragen van vergunningen. Deze bijeenkomst is georganiseerd omdat Prinsenstichting de aanvraag vergunningsprocedure voor locatie C wil indienen. Gebleken is dat vanwege een waterleiding de voorzieningen iets verder van de waterkant af komen te liggen.

De buurtbewoners stelden diverse vragen over de uitwerking van locatie C. Bijvoorbeeld over het gebruik van hekken, eigendom van de grond. Prinsenstichting gaf daarna het woord aan de projectontwikkelaar AM. Deze organisatie ontwikkelt de woningen voor particulieren in Kwadijkerpark.
Na de presentaties werden tekeningen opgehangen. Groepjes verzamelden zich rondom de tekeningen om vragen te stellen.

Prinsenstichting zal naar verwachting in maart de vergunningsprocedure voor de voorzieningen (locatie C) gaan indienen bij de gemeente. AM neemt de vragen vanuit de buurt over het bouwen van de particuliere woningen mee in zijn communicatie en zal de buurt hierover in de toekomst verder informeren.