Intensieve Orthopedagogische Gezinsondersteuning voor hulp bij opvoeden

07 mei 2019 - Zaanstreek/Waterland

Thuis opgroeien en naar dezelfde school gaan als kinderen in de buurt is niet vanzelfsprekend als je een verstandelijke beperking hebt. Prinsenstichting kan daarbij helpen. Denk aan hulp thuis voor kind en gezin, zoals Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG).

IOG is hulp bij opvoeden en omgang met gedragsproblemen in het gezin, waarbij sprake is van een verstandelijke beperking of een licht verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld als het kind driftbuien heeft of moeilijk te begrijpen gedrag vertoont. Of als ouders niet weten hoe om te gaan met een beperking, agressie of problemen op school. IOG helpt weer grip te krijgen op de opvoeding en is gericht op het vergroten van de competenties van ouders. Er wordt hierbij nadruk gelegd wordt op wat er al heel goed gaat. De gezinsbehandelaar (en waar nodig andere specialisten van Prinsenstichting) betrekken hierbij gezinsleden, school en bijvoorbeeld sportclub. In circa 6 maanden tot een jaar wordt gezamenlijk een situatie gecreëerd waarin het kind zich ontwikkelt en onderlinge verhoudingen binnen het gezin herstellen.

Uit de praktijk
In een gezin lopen de ouders vast in de omgang met hun kind. Hierdoor laat het kind ongewenst gedrag zien: niet luisteren, slaapproblemen en agressie naar broertje en zusjes. Ouders krijgen psycho-educatie en handvatten. Ouders leren bovendien om hun netwerk mee te nemen. Dit maakt zichtbaar dat er met de juiste ondersteuning gezorgd kan worden dat het kind thuis kan blijven wonen en zowel kind als gezin zich kunnen ontwikkelen.

En meer…
Prinsenstichting biedt ook logeerzorg, thuisondersteuning en weekendopvang om gezinnen te ontlasten en het kind leuke en positieve ervaringen te geven.

Meer informatie of aanmelden?
Bel naar (0299) 459 330 of mail naar bco@prinsenstichting.nl.

Om in aanmerking te komen voor IOG heb je een verwijzing nodig van een verwijzer, bijvoorbeeld de gemeente, kinderarts of huisarts.