Jaarverslag 2016 in ’t kort

14 augustus 2017 - met verhalen van cliënten en verwanten
Over 2016 heeft Prinsenstichting een kort jaarverslag gemaakt. Hierin vertellen een paar cliënten of hun verwanten over hun ervaringen. Daarnaast geven we een indruk van onze resultaten. We kunnen met tevredenheid terugkijken op 2016, maar helemaal tevreden zijn we nooit en we ontwikkelen dus door! In 2017 hebben we doorgebouwd op de resultaten van 2016. En we maken alweer plannen voor 2018: want voor Prinsenstichting telt de ontwikkeling naar een zinvol leven voor cliënten.

Jaarverslag bekijken? Klik hier voor de digitale versie.