Juiste vragen met juiste informatie bij huisarts

04 september 2018 - Publicatie over verbeteren eerstelijnszorg
Op 11 augustus publiceerde Arts Verstandelijk Gehandicapten Sylvia Huisman, verbonden aan Prinsenstichting, een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In het artikel doet zij een oproep: eerstelijnszorg bij verstandelijke beperking kan beter.

De conclusie van Sylvia is dat werken aan betere en doelmatigere eerstelijns-24-uurszorg een wederzijdse opgave is voor zorginstellingen en huisartsen. De Nederlandse uitgangssituatie voor optimale eerstelijnszorg voor mensen met een verstandelijke beperking is uniek: ons land beschikt over een van de beste huisartsensystemen ter wereld en over artsen voor verstandelijk gehandicapten. Er is een mooie taak weggelegd voor zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking: zorg ervoor dat de juiste vragen met de juiste informatie bij de huisarts terechtkomen, ook buiten kantooruren.

Lees hier het artikel.