Klinker: verbinden in samenleving

11 januari 2018 - Purmerend
In december is de Klinker weer verschenen. Het thema van deze editie is ‘verbinden’.
De voorbeelden in deze Klinker tonen dat cliënten niet alleen onderdeel zijn van de samenleving, maar vooral ook deelnemers zijn. Bijvoorbeeld Wilma die wekelijks koffie schenkt op de markt, Annemieke die hand- en spandiensten doet op school of deelnemers die actief zijn als koerier.

We mogen trots zijn op de bijdrage die zij allemaal leveren aan de maatschappij. Want dat zij ‘gewoon meedoen’, daar worden we toch allemaal blij van!

Wilt u de Klinker van december online lezen? Dat kan hier.