Klinker september: kijken naar wat iemand wél kan

02 november 2017 -
 

Met z’n allen zetten we ons bij Prinsenstichting in voor goede zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee kijken we ook graag naar wat iemand wél kan! Juist daarom zijn wij blij met de aandacht die er de afgelopen maanden door de campagne ‘Nederland onbeperkt’ is ontstaan voor wat mensen met een beperking wél kunnen.

Heeft u trouwens gezien dat er ook meerdere bewoners van Prinsenstichting krachtig op de voorgrond komen in deze campagne? Hier zijn we reuzetrots op!

Dit en meer in de Klinker van september. Deze is hier ook online beschikbaar.