Logopedist biedt ondersteuning bij autisme

06 maart 2019 -

Eén van de minder bekende taken van logopedisten is ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen en begrijpen ons niet altijd. Ze vinden het lastig contacten met anderen te leggen.  Eén op de honderd Nederlanders heeft autisme. Tussen de 40 en 60 procent van de mensen met een stoornis in het autismespectrum heeft een verstandelijke beperking.

Logopedist
“Een logopedist kan veel betekenen voor mensen met autisme”, vertelt Maaike Borstlap. Zij is een van de drie logopedisten van Prinsenstichting. Ze studeerde in 1985 af als logopedist, deed diverse scholingen op het gebied van autisme en werkt  inmiddels ruim 30 jaar bij Prinsenstichting. “Steeds vaker ontdekte ik dat de cliënten die werden aangemeld met een vraag rondom communicatie, tevens autisme bleken te hebben. Dit maakte dat ik me ben gaan verdiepen in hun problematiek. Die problemen zijn een gevolg van een andere werking van hun brein, waardoor ze dingen op een andere manier begrijpen. Daarbij gaat taal vaak langs ze heen en hebben ze behoefte aan andere communicatievormen.” Waarom kan een logopedist hulp bieden? De logopedisten van Prinsenstichting zijn gespecialiseerd in problematiek die voorkomt bij autisme. Maaike: “De beperking in het omgaan met anderen en de communicatie, maar ook hun andere prikkelverwerking zijn juist het vakgebied van logopedisten.”

Van maaltijd tot “auticommunicatie”
Een logopedist kan ouders en begeleiders van mensen met autisme handvatten geven hoe je met hen communiceert. Bijvoorbeeld door hen uitleg te geven over ‘auticommunicatie’ volgens de methode Geef me de 5. Maar ze kan ook adviezen geven bij eetproblemen die mensen met autisme kunnen hebben als gevolg van hun autistisch denken en hun zintuiglijke prikkelproblematiek. En de logopedist kan onderzoek doen en ondersteuning bieden bij het werken met ondersteunde communicatiemiddelen, zoals het opzetten van een dagprogramma ondersteund met pictogrammen. Zo zorg je voor meer duidelijkheid en houvast die mensen met autisme zo nodig hebben.

Tolk
Bij het helpen van cliënten van Prinsenstichting en het behandelcentrum Zodiak – werkt de logopedist nauw samen met de cliënt, met ouders, gedragsdeskundigen en als het nodig is de arts. Hoe lang de hulp duurt en hoe vaak er contact is, verschilt van persoon tot persoon. Soms is het een paar keer per jaar, soms een paar keer per week. Een logopedist kan een-op-een begeleiding bieden, maar is ook een soort tolk van de persoon met autisme naar zijn omgeving. De logopedist legt uit wat autisme betekent voor het contact en de communicatie. Dat is belangrijk voor gezinsleden, begeleiders, leerkrachten of anderen. Logopedisten kunnen veel betekenen voor iemand met autisme. De logopedist kan niet alles, maar kan wel helpen en meedenken bij de begeleiding van mensen met een autistische stoornis.

Meer weten?
Wie meer wil weten over het werk van logopedisten of op zoek is naar een logopedist, kan zoeken op www.logopedie.nl of contact opnemen met de afdeling logopedie van Prinsenstichting via logopedie@prinsenstichting.nl.