Ontwikkeling moderne locaties in Kwadijkerpark

22 augustus 2017 - Nieuwbouwplannen hervat

Na een aantal jaren vertraging kan Prinsenstichting de nieuwbouwplannen op Kwadijkerpark in Purmerend weer oppakken en uitvoeren. Hierdoor kunnen straks alle cliënten en medewerkers in moderne locaties wonen en werken. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat de nieuwe locaties in 2020 klaar zijn en cliënten kunnen verhuizen.

Waar en wat gaan we bouwen?
De nieuwbouw ontwikkelen we in de noordpunt en in de hoek grenzend aan de Flevostraat. We bouwen ter vervanging van de oudbouw. Cliënten, ouders, verwanten en medewerkers worden betrokken om zoveel mogelijk mee te denken over de uitwerking en inrichting van de nieuwe locaties.

In de noordpunt komt een woonlocatie van 3 woonlagen voor ongeveer 55 cliënten inclusief de ziekenboeg en logeerplekken. Daarnaast komen er enkele dagbestedingsruimtes en het eetcafé. De locatie is ook in cottagestijl net zoals de andere moderne locaties in het Kwadijkerpark. Vanuit de locatie hebben cliënten zicht op de nieuwe Groene Hoek. Hier komen de kwekerij met moestuin en de belevingstuin. Maar ook de houtzagerij, boerderij en speeltuin. De gebouwen krijgen een landelijke stijl, die mooi past bij de cottagestijl van de woonlocatie. Buurtbewoners kunnen ook van de boerderij en speeltuin gebruik maken en biologische groente, planten of hout kopen.

Op het terrein grenzend aan Flevostraat, komen 2 woonlocaties voor ongeveer 80 cliënten. Allebei de locaties hebben 1 woonlaag en deels 2 woonlagen. De locaties worden ook in cottagestijl gebouwd maar rondom een binnenhof. De voorzieningen van Kwadijkerpark liggen dichtbij.

Voorbereidend werk
Eind augustus worden de bomen in de noordpunt gekapt en wordt zand gestort om te laten inklinken. Ook wordt in september de Groene Hoek verplaatst naar een tijdelijke voorziening elders op het terrein. Daarna volgt waarschijnlijk vanaf oktober het kappen van bomen en zand storten in de hoek grenzend aan de Flevostraat. Na het gereedkomen van de nieuwbouw gaan we nieuwe bomen planten.

Betrokken partijen zijn geïnformeerd en houden we op de hoogte over de ontwikkelingen.