Mogelijke parkeeroverlast ivm Prinsenstichtingfeest

29 augustus 2019 -

Op dinsdag 3 september van 10.00 - 15.00 uur vindt het jaarlijkse feest van Prinsenstichting plaats. Hierbij zijn alle cliënten, vrijwilligers en medewerkers uitgenodigd. Het thema dit jaar is 'Ik hou van Holland'.

Prinsenstichting doet er alles aan om mogelijke parkeeroverlast te beperken.
Mocht u als bedrijf in de buurt hier toch hinder van ondervinden dan kunt u uiteraard uw eigen maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door uw eigen parkeerterrein tijdig af te zetten.

Woensdag 4 september zijn alle parkeervakken bij Prinsenstichting weer beschikbaar.