Terugblik op 2017

19 juni 2018 -
Graag neem ik u mee op onze terugblik op 2017. Een jaar waarin we samen hard gewerkt hebben om bij te dragen aan een zinvol leven voor cliënten en zinvol werk voor medewerkers en vrijwilligers. Om u hierover meer te vertellen, verwijs ik u naar ons Jaarverslag en Kwaliteitsrapport 2017. Ik ben trots op wat we hebben bereikt en zie ook waar wij ons kunnen verbeteren. Daar gaan we werk van maken!

Jaarverslag
Ons jaarverslag 2017 laat de dagelijkse praktijk zien die medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers vormgeven. De verhalen tonen aan wat wij met ‘zinvol leven’ en ‘zinvol werk’ bedoelen. Al onze doelen, op korte en langere termijn zijn erop gericht om dat nog beter mogelijk te maken.
O.a. door de mogelijkheden om te werken voor cliënten te vergroten. Daarom kijken we weliswaar tevreden terug op wat we het afgelopen jaar bereikt hebben, maar zijn we ook niet tevreden: we willen verder en beter en daarmee zijn we in 2018 volop aan het werk gegaan.

Klik hier voor het Jaarverslag 2017 in ’t kort.

Tip: voor de leesbaarheid adviseer ik u het document op fullscreen te zetten. U kunt het document ook downloaden en opslaan.

Kwaliteitsrapport
Het Kwaliteitsrapport 2017 van Prinsenstichting is geschreven op basis van de richtlijn uit het vernieuwde landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We voldoen hiermee aan de eisen die dit Kwaliteitskader aan ons stelt, maar wilden ook de ontwikkeling van dit document voor ons zinvol laten zijn. Daarom hebben we ons bij het schrijven van dit rapport niet alleen gericht op de cliënten die zorg ontvangen op basis van de Wet Langdurige Zorg, maar heeft het rapport betrekking op alle cliënten waar wij zorg aan verlenen, ook jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Het Kwaliteitskader helpt ons bij het reflecteren op onze kwaliteit van zorg. Een onderdeel daarvan is het kwaliteitsrapport. Ook hierin is leren en ontwikkelen de leidraad. Wij geven in dit rapport onze visie op kwaliteit en beschrijven de manier waarop wij de aandacht voor kwaliteit in onze organisatie geregeld hebben, hoe we onze kwaliteit meten, wat wij hiervan leren en wat wij gaan verbeteren.

Klik hier voor het kwaliteitsrapport 2017.

Tip: voor de leesbaarheid adviseer ik u het document op fullscreen te zetten. U kunt het document ook downloaden en opslaan.

Mocht u vragen hebben over deze documenten of willen reageren, dan hoor ik dat graag. U kunt uw reactie sturen naar info@prinsenstichting.nl

Ineke Huibregtsen, directeur