Leren en leren werken

Via Special Forces Work kunnen mensen leren en leren werken. We helpen mensen op weg naar participerende dagbesteding, een baan of leren mensen te werken. We werken daarbij nauw samen met dagbestedingslocaties binnen en buiten Prinsenstichting, werkgevers in de regio en gemeentes.

Special Forces Work laat jongeren en volwassenen meedoen aan de maatschappij. Een initiatief voor als de verwachting is dat mensen (deels) kunnen werken in een meer beschutte omgeving of bij een werkgever maar daarbij wel hulp nodig hebt. Er zijn 4 leerwerktrajecten: Logistiek, Groen, Schoonmaak en Horeca.

Deelnemers krijgen een leerwerkplek waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. De deelnemer leert nieuwe vaardigheden die bij het werk horen. Maar ook zaken als op tijd komen, samenwerken en afspraken maken en nakomen. Via het werk komt de deelnemer in contact met andere mensen en ontdekt deze wat je allemaal kunt leren. Via de leerwerkplek vergroot de deelnemer zijn kans om door te stromen naar een (garantie)baan bij een werkgever of een arbeidsparticiperend project.