Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang de regels over gedwongen opnames en onvrijwillige zorg uit de wet Bopz vervangen. Deze wet geldt voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet zorg en dwang spreekt niet meer over vrijheidsbeperkingen, maar over ‘onvrijwillige zorg’.

Presentatie voor verwanten

In het najaar van 2019 hebben wij bij Prinsenstichting informatiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers, cliënten en verwanten. De presentatie die is gegeven voor verwanten is hieronder beschikbaar.

> presentatie voor verwanten

Meer informatie

www.dwangindezorg.nl

Benieuwd naar andere actualiteiten van Prinsenstichting?

Blijf via het nieuwsoverzicht gemakkelijk op de hoogte.