Prinsenstichting zet zich elke dag in om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wil je jouw waardering uiten of heb je juist een suggestie voor verbetering? We horen het graag! Met jouw reactie kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

We doen iedere dag ons best om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Toch kun je over iets minder tevreden zijn. Bijvoorbeeld als de zorg onverhoopt niet helemaal aan jouw wensen voldoet. Neem dan altijd eerst contact op met de betreffende persoon of de leidinggevende. Vind je het moeilijk om een klacht in te dienen of wil je hierbij ondersteuning?

> Neem contact op met één van de Cliëntvertrouwenspersonen/Klachtenfunctionarissen.
> In de Klachtenprocedure voor cliënten kun je hierover meer lezen.

Complimenten en ideeën

De waardering die regelmatig door cliënten of familieleden wordt uitgesproken, is voor ons een extra stimulans om te blijven werken aan uw tevredenheid! Wilt u ook uw waardering uitspreken? Dit kan eenvoudig via het contactformulier onderaan op deze pagina.

Klokkenluidersregeling

In de Wet Huis voor klokkenluiders is een bepaling opgenomen die werknemers beschermt tegen nadelige gevolgen van het melden van een misstand.

> Lees de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand De Opbouw en Prinsenstichting - Wet Huis voor klokkenluiders juni 2019