ANBI

Prinsenstichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden van de ANBI (algemeen nut beogende instelling) te voldoen, publiceren we de volgende gegevens op onze website.

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van Prinsenstichting is 804194853B01.

Post- en bezoekadres

Het post-en bezoekadres van Prinsenstichting
Kwadijkerpark 8, 1444 JE Purmerend
Postbus 123, 1440 AC Purmerend
Telefoon: (0299) 459 200
E-mail: info@prinsenstichting.nl

Doelstellingen

De doelstellingen van Prinsenstichting staan omschreven bij Wie zijn we?.

Beleidsplan

Het Beleidsplan Prinsenstichting 2017 vindt u hier. 

Directie

De directeur van Prinsenstichting is Ineke Huibregtsen. Prinsenstichting maakt onderdeel uit van De Opbouw. Hans Helgers is de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Opbouw.

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar Prinsenstichting deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In het jaardocument Zorg 2016 De Opbouw c.a. kunt u op pagina 68 tot 71 meer informatie lezen over Prinsenstichting. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in het jaardocument 2016. Prinsenstichting heeft over 2016 een digitaal jaarverslag uitgebracht: Jaarverlag 2016 - in 't kort.