ANBI

Prinsenstichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/fiscaal nummer

Het RSIN/fiscaal nummer van Prinsenstichting is 804194853B01.

Post- en bezoekadres

Het post-en bezoekadres van Prinsenstichting
Kwadijkerpark 8, 1444 JE Purmerend
Postbus 123, 1440 AC Purmerend
Telefoon: (0299) 459 200
E-mail: info@prinsenstichting.nl

Doelstellingen

De doelstellingen van Prinsenstichting staan omschreven bij Wie zijn we?.

Directie

De directeur van Prinsenstichting is Ineke Huibregtsen. Prinsenstichting maakt onderdeel uit van De Opbouw. Hans Helgers is de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Opbouw.

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar Prinsenstichting deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In maatschappelijk verslag 2018 De Opbouwis op op pagina 18 meer informatie te lezen over Prinsenstichting. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de Jaarrekening 2018 De Opbouw. Prinsenstichting heeft over 2018 een kwaliteits- en jaarverslag uitgebracht: Terugblik op Kwaliteit en meer in 2018