De driehoek

Als kompas voor onze organisatie gaan we uit van De Bedoeling. We werken vanuit de driehoek aan kern, kans, organisatieverandering en organisatieontwikkeling.

We werken samen in een driehoek

De ouders/verwanten van de cliënt zijn voor ons een belangrijke partner. Zij willen het beste voor hun kind/verwant, net als wij. Zij kennen hun kind of verwant als geen ander en kunnen ons dus veel vertellen over zijn verleden, zijn behoeften en de manier waarop hij zich uit. We bouwen een goede band met hen op en sluiten met onze ondersteuning aan bij de wensen die zij voor hun kind/verwant hebben. We betrekken ouders/verwanten dan ook nadrukkelijk in wat we doen en hebben respect voor ieders rol. Als het niet mogelijk is om de ouders in de driehoek te betrekken, dan vragen we een verwant of iemand anders die persoonlijk betrokken is bij de cliënt om met ons samen te werken.

We leren van elkaar

We gaan met onze cliënten, hun ouders/verwanten en met collega’s om vanuit de filosofie van Gentle Teaching. De kern daarvan is dat we ons open stellen om te blijven leren van elkaar en werken aan companionship. Daarvan is sprake als ons gevoel zegt dat we veilig en geliefd zijn, met genegenheid voor de ander en verbonden met elkaar. Om zover te komen, zetten we onszelf in als hulpmiddel. Met onze eigen aanwezigheid, stem, handen en ogen geven we het voorbeeld voor de reactie die we willen ontvangen. We zijn dus wederzijds afhankelijk en gelijkwaardig in onze behoefte aan companionship. Zorgen dat de cliënt zich veilig en geliefd kan voelen, betekent ook dat we hem begrenzen als het nodig is.