Gentle teaching

Bij Prinsenstichting werken we volgens de principes van Gentle Teaching. Deze principes vormen de basis voor de manier waarop we met cliënten, hun ouders en elkaar omgaan.

Om een relatie op te kunnen bouwen is inlevingsvermogen nodig. Wie in de belevingswereld van de ander stapt, raakt met hem of haar verbonden door de oprechte vraag ‘leer me jouw wereld kennen’. Zo leggen we de kiem voor ‘companionship’. Dit companionship dat we met onze cliënten opbouwen, staat op vier pijlers: de cliënt voelt zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden.

Zo creëren we situaties waarin cliënten, medewerkers en andere betrokkenen van elkaar willen leren voor de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt en de medewerker.