Innovatie en ontwikkeling

Bij Prinsenstichting willen we steeds zo goed mogelijk aansluiten op de wensen, ambities en mogelijkheden van cliënten. Daarbij passen we ook vernieuwende technieken toe. In de samenwerking met ketenpartners zetten we kansen om in nieuwe vormen van dienstverlening.

In 2017 werkt Prinsenstichting aan deze ontwikkelplannen:

Interactief beleven

Het vergroten van het welzijn van meervoudig complex gehandicapten.

Versterken eigen regie

Door:

  • Het organiseren en realiseren van medezeggenschap van cliënten en/of verwanten bij te ontwikkelen en te realiseren eigen woning en woonomgeving.
  • Cliënten vertrouwd te maken met het beschermde sociale medium IkbenOnline waarmee zijn hun sociaal netwerk vergroten.
  • Cliënten of verwanten de mogelijkheid te geven om in te loggen op het cliëntportaal via nieuw Elektronisch Cliënt Dossier.

Samenhang in zorg en welzijn

Door samenwerking in de keten:
  • Droomklas: Zorg en onderwijs werken samen voor kinderen voor wie het (tijdelijk) niet haalbaar is om aan onderwijs deel te nemen, omdat de huidige onderwijsomgeving niet aan kan sluiten op de behoeften van het kind. Deze kinderen worden begeleid binnen de 'droomklas'. Hierbij is het streven dat kinderen na maximaal 2 jaar door- of terugstromen naar het onderwijs. Ook kinderen met vrijstelling van onderwijs kunnen weer (ZMLK)-onderwijs volgen.
  • Special Forces Work: Versterken van de cliënt als burger in de samenleving door samenwerking over de domeinen door middel van participerende dagbesteding of toeleiding naar werk.