Innovatie & ontwikkeling

Bij Prinsenstichting willen we steeds zo goed mogelijk aansluiten op de wensen, ambities en mogelijkheden van cliënten. Daarbij passen we ook vernieuwende technieken toe. In de samenwerking met ketenpartners zetten we kansen om in nieuwe vormen van dienstverlening.

Op dit moment werkt Prinsenstichting aan deze ontwikkelingen:

Interactief beleven

In Kwadijkerpark 2 (Purmerend) is een bijzondere ruimte ingericht voor mensen met een complexe, meervoudige beperking. Zij kunnen hier interactief beleven ervaren. Via een projector zijn beelden te zien op de vloer of het plafond. Als een cliënt beweegt, reageert de projector hierop. Hierdoor kunnen cliënten zich ontspannen of worden zij juist uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te leren. Hiermee kan het welzijn van meervoudig complex gehandicapten vergroot worden.

Versterken eigen regie

We willen de eigen regie van cliënten versterken. Dit doen we via verschillende wegen: 

  • Het organiseren en realiseren van medezeggenschap van cliënten en/of verwanten bij te ontwikkelen en te realiseren eigen woning en woonomgeving.
  • Cliënten vertrouwd te maken met het beschermde sociale medium IkbenOnline waarmee zijn hun sociaal netwerk vergroten.
  • Cliënten of verwanten de mogelijkheid te geven om in te loggen op het cliëntportaal via nieuw Elektronisch Cliënt Dossier.

Samenhang in zorg en welzijn
We werken samen in de keten:

  • Droomklas: Zorg en onderwijs werken samen voor kinderen voor wie het (tijdelijk) niet haalbaar is om aan onderwijs deel te nemen, omdat de huidige onderwijsomgeving niet aan kan sluiten op de behoeften van het kind. Deze kinderen worden begeleid binnen de 'Droomklas'. Hierbij is het streven dat kinderen na maximaal 2 jaar door- of terugstromen naar het onderwijs. Ook kinderen met vrijstelling van onderwijs kunnen weer (ZMLK)-onderwijs volgen.

  • Special Forces Work: Versterken van de cliënt als burger in de samenleving door samenwerking over de domeinen door middel van participerende dagbesteding of toeleiding naar werk.