Jaarrekening

Als maatschappelijke organisatie wil Stichting De Opbouw, waar Prinsenstichting deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie.

Hoewel dit niet langer wettelijk is vereist, wil Stichting De Opbouw op financieel vlak maar ook op de diverse beleidsgebieden sociaal, kwalitatief en personeel u via dit jaardocument over onze organisatie informeren.

Prinsenstichting is een werkmaatschappij. In het jaardocument Zorg 2016 De Opbouw c.a. kunt u op pagina 68 tot 71 meer informatie lezen over Prinsenstichting. Over 2016 heeft Prinsenstichting ook een jaarverslag uitgebracht.

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten.

Jaardocument en -rekening 2016 De Opbouw

Jaarverslag 2016 in 't kort - Prinsenstichting

Jaarrekening 2015 Stichting Steun Prinsenstichting