Jaarrekening

Prinsenstichting maakt samen met vijf andere zorginstellingen onderdeel uit van Stichting De Opbouw. De Opbouw vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijke feiten en cijfers van ons concernbureau. We kiezen ervoor om de jaarverantwoording 2018 op te splitsen in een drietal onderdelen: Het Maatschappelijk Jaarverslag, het Bestuursverslag en de Jaarrekening.

Prinsenstichting heeft over 2018 een kwaliteitsverslag uitgebracht in combinatie met een verkort jaarverslag: Goed, beter, best - terugblik op Kwaliteit en meer in 2018.

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten. 

Maatschappelijk jaarverslag 2018 De Opbouw

Bestuursverslag 2018 De Opbouw

Jaarrekening 2018 De Opbouw

Terugblik op Kwaliteit en meer in 2018

Jaarrekening SSP 2018