Jaarrekening

Als maatschappelijke organisatie wil Stichting De Opbouw, waar Prinsenstichting deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie.

Hoewel dit niet langer wettelijk is vereist, wil Stichting De Opbouw op financieel vlak maar ook op de diverse beleidsgebieden sociaal, kwalitatief en personeel u via dit jaardocument over onze organisatie informeren.

Prinsenstichting is een werkmaatschappij. In het jaardocument Zorg 2015 De Opbouw c.a. kunt u op pagina 74 en 75 meer informatie lezen over Prinsenstichting.

De Stichting Steun Prinsenstichting (SSP) werd op 16 december 1981 opgericht. De doelstelling van de stichting is het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van gelden voor doeleinden ten behoeve van cliënten van Prinsenstichting. Hierbij kunt u denken aan alle cliënten of groepen cliënten.

Jaardocument en jaarrekening 2015 Stichting De Opbouw

Jaarrekening 2015 Stichting Steun Prinsenstichting