Klachtenregeling

Prinsenstichting streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u over iets minder tevreden zijn. Bijvoorbeeld als de zorg onverhoopt niet helemaal aan uw wensen voldoet.

Neem dan altijd eerst contact op met de betreffende persoon of de leidinggevende. Vindt u het moeilijk om een klacht in te dienen of wilt u hierbij ondersteuning? Neem dan contact op met één van de Klachtenfunctionarissen. We verzekeren u dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de zorg of ondersteuning die u krijgt. Met uw reactie kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.

Hier kunt u meer lezen over de Klachtenprocedure voor cliënten.

Complimenten en ideeën

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar leuke zaken. Heeft u iets te melden, iets leuks meegemaakt, wat betrekking heeft op de dienstverlening van Prinsenstichting, heeft u ideeën of wilt u uw waardering uitspreken. Ook dat horen wij graag!

Contact

Klachten en suggesties kunt u eenvoudig aan ons doorgeven via het contactformulier.

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand - Wet Huis voor klokkenluiders 

In de Wet Huis voor klokkenluiders is ook een bepaling opgenomen die werknemers beschermt tegen nadelige gevolgen van het doen van een melding van een misstand. De regeling omgaan met melden vermoeden misstand Stichting De Opbouw c.a. is op 7 juni 2019 vastgesteld door de Raad van Bestuur. Ex-werknemers die contact willen zoeken met de 'vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling' kunnen terecht via bestuurssecretariaat@opbouw.nl

Klik hier voor de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand De Opbouw en Prinsenstichting - Wet Huis voor klokkenluiders juni 2019