Kwaliteit

Wilt u weten wat de kwaliteit is van onze zorg? Kwaliteit begint met de vraag wat belangrijk is voor onze cliënten.

Onze missie is zinvol leven voor de cliënt, zinvol werk voor de medewerker en een deskundige partner, waaruit een solide organisatie bijna 'als vanzelf' volgt. Deze missie willen we in alles door laten klinken, dus ook in ons nadenken over kwaliteit en het vertalen hiervan naar een kwaliteitssysteem.

Onze waarden en principes hebben ook impact op de manier waarop we kijken naar kwaliteit. Voor goede zorg is het belangrijk dat wij blijven leren van elke situatie. Dit betekent dat we steeds navragen of we het goed doen en als het nodig is de kwaliteit te verbeteren.

Dit doen wij binnen Prinsenstichting maar ook externe partijen helpen ons bij de reflectie op de kwaliteit van zorg die wij leveren. Zo zijn wij sinds 2008 HKZ gecertificeerd en daarnaast hebben we te maken met partijen zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en zorgkantoor die toezicht houden op onze kwaliteit van zorg.

Kwaliteitsverslag

Ook het vernieuwde landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg helpt ons bij het reflecteren op onze kwaliteit van zorg. Een onderdeel daarvan is het kwaliteitsverslag. Ook hierin zijn leren en ontwikkelen de leidraad. Wij geven in dit verslag onze visie op kwaliteit en beschrijven de manier waarop wij de aandacht voor kwaliteit in onze organisatie geregeld en uitgevoerd hebben, hoe we onze kwaliteit meten, wat wij hiervan leren en wat wij gaan verbeteren.

Klik hier voor het kwaliteitsverslag 2018

Klik hier voor de bijlage kwaliteitsverslag 2018