Kwaliteit

De inspectie wil weten of we goede zorg leveren. Dit moeten we kunnen aantonen met een Kwaliteitscertificaat.

Ook voor cliënten en financiers (zorgkantoor en gemeenten) is een dergelijk certificaat een belangrijke indicatie voor de kwaliteit van de organisatie. Op onze beurt zijn wij er scherp op dat het draait om regeltjes waar de cliënt voordeel van heeft.

HKZ-certificering

Prinsenstichting is sinds 2008 HKZ gecertificeerd. HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg. Meer informatie? Kijk op www.hkz.nl