Organisatie

Prinsenstichting is onderverdeeld in acht regio’s, Zodiak, Facilitair Bedrijf en Bedrijfsvoering. Ieder onderdeel wordt aangestuurd door een (regio)manager, die integraal verantwoordelijk is.

Vanuit onze visie stellen wij in onze zorg de cliënt centraal. Om die reden leggen wij bij Prinsenstichting de verantwoordelijkheid voor het organiseren van die zorg zo laag mogelijk in de organisatie. Dus zo dicht mogelijk bij de cliënt. We gaan hierbij uit van de driehoek cliënt, ouder/verwant en medewerker en bouwen daar een zo efficiënt mogelijke organisatie omheen. Dit betekent dat onze teams zoveel mogelijk zelf kunnen organiseren.

Bekijk voor de volledige bedrijfsstructuur het organogram

Stichting De Opbouw

Prinsenstichting is één van de werkmaatschappijen die deel uitmaken van Stichting De Opbouw. Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, verstandelijk gehandicapten en jeugd. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht en ondersteunt de door het land verspreide instellingen. Het werkgebied van De Opbouw omvat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Bij De Opbouw werken ongeveer vijfduizend mensen voor circa vierduizend jongeren, volwassenen en ouderen.

Naast Prinsenstichting maken nog vijf andere werkmaatschappijen deel uit van De Opbouw: Lijn5 (jeugd), Zideris (verstandelijk beperkten), Lyvore (ouderen), ISZ De Brug (ouderen) en De Bilthuysen (ouderen).

Onze geschiedenis

Prinsenstichting is geworteld in de regio. Begin jaren zestig van de vorige eeuw was er in Noord-Holland een groot tekort aan voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten. Commissaris van de Koningin Dr. M.J. Prinsen gaf in 1962 de aanzet tot uitbreiding van de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Lees hier meer over onze historie.