Stichting Beheer

Stichting Beheer regelt financiële taken van cliënten (18 jaar of ouder) die bij, of onder begeleiding van Prinsenstichting, wonen. Samen met Stichting Beheer wordt een begroting opgesteld over onder andere het kopen van kleding, zakgeld, waskosten, premies en verzekeringen. Ieder kwartaal krijgt u een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Daarnaast regelt Stichting Beheer de belastingaangifte en wettelijke uitkeringen en aanspraken als de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong-uitkering), de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en AWBZ. U kunt Stichting Beheer ook toestemming geven bewindvoerder te worden van uw kind. Stichting Beheer regelt dan alles op het gebied van financiën en legt ook verantwoording af aan de rechtbank.

Tevens houdt Stichting Beheer toezicht op de besteding van het geld op de groep. Wilt u meer weten over Stichting Beheer? Vraag dan de informatiebrochure op via info@sbprinsenstichting.nl