Vertrouwenspersonen

Prinsenstichting is continu bezig zichzelf te verbeteren om daarmee haar visie te realiseren. Een belangrijke basis daarvoor zijn de waarden, waarin we met elkaar hebben afgesproken hoe we omgaan met elkaar, of je nu cliënt, ouder, medewerker, vrijwilliger of op een andere manier bij Prinsenstichting betrokken bent.

Toch ontkom je er als organisatie niet aan om voorzieningen te treffen, die als vangnet kunnen dienen wanneer iemand niet tevreden is. We streven ernaar elkaar aan te spreken en in dialoog zaken met elkaar op te lossen. Soms lukt dat niet en dan is het goed dat er vertrouwenspersonen zijn.

Wie zijn de cliëntvertrouwenspersonen?

Bij Prinsenstichting zijn er vijf vertrouwenspersonen voor cliënten. Dit zijn:

 • Maas Beitler
  Hij werkt op locatie Spinnekop, AC Molenwerf (1e kantoor direct na de ingang) Spinnekop 5 in Purmerend. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 229 671 99.
 • Maaike Kwantes
  Zij werkt op de 4e verdieping in het dienstencentrum, Kwadijkerpark 8 in Purmerend. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0299) 459 424.
 • Ricardo Lewis
  Hij werkt op Kwadijkerpark 12, in Purmerend. Hij is bereikbaar op (0299) 459 242. 
 • Hannie Nieuwenhuizen
  Zij werkt bij de afdeling Beweging, Kwadijkerpark 6 in Purmerend. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0299) 459 358.
 • Rineke Timmer
  Zij werkt op de 4e verdieping in het dienstencentrum, Kwadijkerpark 8 in Purmerend. Zij is bereikbaar op (0299) 459 428.

Wordt jouw verblijf betaald door de gemeente?

Dan kun je terecht bij het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Zij zijn zelfstandig en hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. Meer weten? Kijk op www.akj.nl.