Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor zorgverlening regelen de rechten en plichten van u en van Prinsenstichting. De voorwaarden zijn januari 2016 actueel gemaakt. Prinsenstichting kent ook bijzondere voorwaarden waarin betalingsvoorwaarden beschreven staan.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING PER JANUARI 2015 def versie 210918

BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORGVERLENING PER JANUARI 2015 def versie 260816