Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op: Stichting De Opbouw en haar bijbehorende werkmaatschappijen, waaronder Prinsenstichting. Prinsenstichting hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we met u in verband kunnen brengen. U deelt persoonsgegevens met ons als u cliënt, verwant of bijvoorbeeld medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt.

Meer informatie

In de folder 'Privacy bij Prinsenstichting' leest u hoe wij omgaan met uw privacy.