Vacature details

28 tot 29 uur per week
Parttime
6 februari 2022

Kwadijkerpark 103 is een woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag met een functioneren variërend, van 9 maanden tot 3 jaar. Wij creëren een sfeer waarbij iedere cliënt zichzelf kan en mag zijn binnen zijn eigen normen een waarden. We accepteren elkaar en samen zorgen wij voor een veilig klimaat. De verwanten van de cliënten zijn allen betrokken en het contact is plezierig. Dit in het belang voor de cliënten.

Kwadijkerpark 103 bestaat uit 10 cliënten en 1 loge tot aan de verhuizing. Binnen Kwadijkerpark 103 bestaat de groep uit 6 mannen en 4 vrouwen. Er is ruimte voor de loge. Op het moment dat de loge (extern) aanwezig is, is komt de groepssamenstelling op 11. De leeftijden variëren van 22 tot 54 jaar. De cliëntsamenstelling is zeer divers qua problematiek en gevormd door cliënten van zowel intern als extern. De groepssamenstelling is zeer dynamisch. Cliënten hebben onderling veel interactie zowel positief als negatief.

Doelgroep
Binnen Kwadijkerpark 103 hebben wij ouder wordende cliënten. De cliënten hebben verschillende niveaus van verstandelijke beperking, autisme, epilepsie en diverse vormen van zelfredzaamheid qua ADL en of dagindeling. Alle cliënten hebben ondersteuning nodig bij de ADL. Tevens biedt de begeleiding dag structuur, zorgt voor voedsel, vocht en medicatie inname, zinvolle dagbesteding, ontspanning en emotieregulering om zo de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te maken.

Alle cliënten hebben gedragsproblematiek en hebben allen behoefte aan structuur en duidelijkheid. De duidelijkheid bieden wij door middel van totale communicatie, voor sommige met verwijzers en een enkeling begrijpt simpele gebaren. Voor twee cliënten is er meerzorg, voor 1 cliënt is er een meerzorg aanvraag in behandeling.

Begeleiding

Van de cliënten die hier wonen, inclusief de loge hebben tien cliënten een zzp 7 en een cliënt een zzp 5. Onze begeleidingsstijl is het bieden van veiligheid en geborgenheid, aangepast en meebewegend met het welbevinden van de cliënt. De begeleiding is voornamelijk bezig met het waarborgen van de veiligheid. De kwetsbaarheid van de cliënten is groot. De relatie tussen begeleider(s) en cliënten zijn ondersteunend en begeleidend. Dit om te voorkomen dat de cliënt zich verliest in stress/verwardheid en onmacht wat zich kan uiten in ongewenst gedrag. Alle cliënten hebben begeleiding, sturing en hulp nodig van de medewerker betreft ADL handelingen. Wij werken samen met de AVG-arts, gedragsdeskundige, specialisten en collega’s van de dagbesteding, welke in het belang van de cliënten zeer wenselijk zijn.

Voorkomende problematieken van de cliënten; autisme, Kleefstra syndroom, pica, epilepsie en er kan agressie voorkomen dat ontstaat vanuit angst en onbegrip.

Wij werken volgens de methodiek Gentle Teaching. Dit wil zeggen:

Dat wij uitgaan van een veilige en liefdevolle relatie welke de  basis is voor de ontwikkeling bij de cliënten. De methode is erop gericht een relatie te ontwikkelen tussen de begeleiders en de cliënten.

Bij Gentle Teaching ligt het accent niet op het ontwikkelen van praktische vaardigheden of het afleren van 'ongewenst gedrag', maar op het ontwikkelen van onvoorwaardelijke relaties. Als de relatie met de cliënten goed en onvoorwaardelijk is, kunnen we de cliënten op een veilige en liefdevolle manier helpen problemen op te lossen, zonder dat het voor de cliënten zelf of de omgeving schadelijk is. Door een duidelijke dag structuur en sensitieve begeleiding willen we een veilige omgeving creëren met als doel dat de cliënten zich kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Wij werken vanuit de driehoek door te investeren in de familie en verwanten met als doel elkaar te versterken en te ondersteunen.

Hoe pas je in het team?

FUNCTIE-INHOUD

 • Zorg dragen voor de dagelijkse gang van zaken
 • Uitvoering geven aan het cliëntplan van de cliënten en hierop rapporteren
 • Meewerken aan de ontwikkeling naar een zelf organiserend team
 • Contacten onderhouden met verwanten en vrijwilligers
 • Op professionele wijze zowel individueel als in teamverband uitvoering geven aan de overeengekomen zorg en (individuele) ondersteuning aan cliënten.

FUNCTIE-EISEN

 • Relevante, aan de doelgroep gerelateerde, praktische en theoretische kennis minimaal niveau 3
 • Werken vanuit de missie en visie van Prinsenstichting;
 • Effectief kunnen handelen in complexe onverwachte situaties;
 • Je kunt duidelijke grenzen aangeven;
 • Je weet van aanpakken, toont initiatief en bent bereid om flexibel ingezet te worden;

Wat bieden wij?

Bij Prinsenstichting krijg jij de kans om te groeien als persoon. Een loopbaan lang! Jij wordt bij Prinsenstichting gezien en gewaardeerd. Bovendien heb je binnen zelforganisatie volop ruimte om initiatief te nemen. Jouw persoonlijkheid en ervaring zijn van waarde om samen het verschil te maken.

 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling (o.a. door scholing en toegang tot een breed aanbod aan veelzijdige e-learnings).
 • De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in FWG 40.
 • Een leuke werkplek in zelf organiserend team met enthousiaste, betrokken collega’s!

Enthousiast?

Voor inlichtingen over deze functie neem je contact op met Danielle van Zelst 0299-459275.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg? 

Wil je graag bij Prinsenstichting werken, solliciteer dan hier! 

Veelgestelde vragen

Jazeker! We zijn altijd op zoek naar gedreven mensen die bij ons willen werken. Zonder een zorggericht diploma kun je bij ons starten met een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Als BBL-leerling combineer je leren met werken. Het mooie hiervan is dat je na het afronden van je opleiding een baangarantie hebt. Kijk hier voor meer informatie over werken en leren bij ons.

Open sollicitaties zijn bij ons altijd welkom! Je kunt ons mailen via werkenbij@prinsenstichting.nl