Vacature details

32 tot 36 uur per week
Fulltime
23 mei 2020

Bij de herinrichting van de afdeling HR is er voor de volgende uitgangspunten gekozen:

 • Vanuit zelforganisatie realiseren van samenwerking, afstemming en coördinatie tussen de teams teamcoaching, opleiden en HR beleid & advies op HRM vraagstukken.
 • Transitie van rol van generalistische personeel adviseur naar domein specialist HRM en partnerschap.
 • Ontwikkelen service desk naar Service en adviescentrum HRM.

Daarnaast zijn er binnen de afdeling de volgende "domeinen" benoemd en worden deze op dit moment nader ingevuld:

 1. Instroom, onboarding en interne en externe arbeidsmarkt, bestaande uit een recruiter en een HR adviseur werving en selectie (vacature)
 2. Verzuim, duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement en preventie, bestaande uit een verzuimregisseur en een adviseur duurzame inzetbaarheid, gezondheidsman en preventie (vacature)
 3. Onderzoek, innovatie en analytics, bestaande uit één adviseur
 4. HRM advies en ontwikkeling, bestaande uit één adviseur (vacature)
 5. HRM strategie, bestaande uit één strategisch HR adviseur.

FUNCTIE-INHOUD

Wij bieden een uitdagende opdracht binnen een organisatie met lef, met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Als adviseur advies en ontwikkeling draag je bij aan de verdere inrichting en ontwikkeling van de nieuw te vormen afdeling HR.

 • Proactief en samen met het management vertaal je externe ontwikkelingen, zoals wet en regelgeving, naar passend beleid binnen de Prinsenstichting.
 • Van nature ben je geïnteresseerd in de dienstverlening en vraagstukken binnen de verschillende regio’s en handel je vanuit de klantvraag. Daarbij vertaal je regionaal gedeelde vraagstukken in passende HR oplossingen c.q. beleid. Bij dit alles schakel je soepel tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Als sparringpartner voor het management adviseer en ondersteun je gevraagd en ongevraagd op het gebied van personeel en organisatie. Het gaat daarbij over voorkomende personele vraagstukken, het adviseren over inrichtings- en ontwikkelvraagstukken en de personele invulling en formatiebezetting van het verzorgingsgebied. Hierbij betrek je actief je collega’s van opleiden en teamcoaching en faciliteer je de manager in zijn of haar rol van regisseur.
 • Je hebt oog voor het leiderschap en de cultuur binnen de organisatie, het functioneren van teams, de ontwikkeling van medewerkers en ondersteun je bij herinrichtingsvraagstukken. Je analyseert en adviseert niet alleen over de te nemen stappen, maar levert ook een concrete bijdrage aan creatieve en duurzame oplossingen. Hierbij betrek je actief het management, de teams en de collega’s van HR.
 • Je staat naast het management en acteert als hun onafhankelijk geweten en adviseert onder andere over het schakelen tussen afstand en nabijheid. Daarbij ben je scherp van geest, spiegel en handel je proactief en ben je duidelijk in je advies. Ook breng je pragmatisme in je aanpak.
 • Je bent gewend vanuit eigen initiatief te handelen en vanuit verbinding te acteren en te laveren tussen de verschillende belangen.
 •  Vanuit een frisse blik op HR en zicht op externe ontwikkelingen, bouw je samen met je collega’s aan de verdere ontwikkeling van een toekomstgerichte HR-afdeling. Een afdeling die aansluit bij de behoefte en ontwikkeling van de organisatie. Daarbij zijn op dit moment de volgende thema’s leidend:
   • De juiste fit tussen kennis, kunde en vaardigheden en complexe zorg;
   • Het zo slim mogelijk inrichten van processen voor de teams;
   • Duurzame inzetbaarheid en mobiliteit;
   • Strategische personeelsplanning;
   • Arbeidsmarktcommunicatie, werving & selectie plus vormgeven onboarding.

Samen met je HR collega’s en je uiteindelijke klant, het management en de teams, ga je aan de slag met deze HR brede thema’s en zorg je voor afstemming binnen de afdeling HR, opleiden en teamcoaching.

FUNCTIE-EISEN

Wij vragen een adviseur advies en ontwikkeling die:

 • Beschikt over een relevante hbo+ ( bijv. HR) opleiding;
 • Beschikt over ervaring binnen dienstverlenende organisaties met professionals;
 • Inzicht heeft in voor de VG-sector relevante maatschappelijke, bestuurlijke, arbeidsmarkt en organisatorische ontwikkelingen;
 • Ervaring heeft met projectmanagement;
 • Gevoel heeft voor verhouding binnen een dynamische complexe omgeving;
 • Beschikt over een scherpe geest en de vraag achter de vraag stelt;
 • Rijnlandsdenker die ervaring of op z’n minst gevoel heeft met het werken binnen omgeving van zelforganisatie en in staat is HR te laten aansluiten bij dit besturingsmodel.

COMPETENTIES

Om de functie op adequate wijze uit te voeren is het belangrijk te beschikken over de volgende competenties:

 • Samenwerkingsgericht en relativerend met humor;
 • Benaderbaar en enthousiasmerend;
 • Werkt vanuit verbinding en creëert draagvlak;
 • Regie en implementatiekracht;
 • Stevig maar altijd vanuit verbinding;
 • Creatief en inventief met lef;
 • In staat hoofd- en bijzaken te scheiden en prioriteiten te stellen;
 • Communicatief sterk, verbaal en non-verbaal.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het betreft een dienstverband van 32-36 uur. De functie is ingeschaald in schaal 60 van de cao voor Gehandicaptenzorg.

INFORMATIE

De werving en selectie voor deze functie is in handen van Rob Maréchal. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissie(s). Een online drijfverenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie over het profiel of de procedure kunt u contact opnemen met Rob Maréchal via telefoonnummer 06-50415265.

SOLLICITATIE

De sollicitatie ontvangen wij graag voor 23 mei 2020, via www.marechalchallenge.nl/vacatures.

Sollicitatieformulier

Delen

Veelgestelde vragen

Jazeker! We zijn altijd op zoek naar gedreven mensen die bij ons willen werken. Zonder een zorggericht diploma kun je bij ons starten met een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Als BBL-leerling combineer je leren met werken. Het mooie hiervan is dat je na het afronden van je opleiding een baangarantie hebt. Kijk hier voor meer informatie over werken en leren bij ons.

Open sollicitaties zijn bij ons altijd welkom! Je kunt ons mailen via werkenbij@prinsenstichting.nl