Financiering

De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking wordt vanuit verschillende bronnen betaald: de Wlz (Wet Langdurige Zorg), de Jeugdwet, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Zorgverzekeringswet.

Bureau Cliëntondersteuning helpt u graag op weg wat betreft de financiering van uw ondersteuning en zorg. Bel (0299) 459 330 of e-mail bco@prinsenstichting.nl of gebruik het contactformulier.