Stageplaatsen

Stageplaatsen

Als lerende organisatie biedt Prinsenstichting jou graag de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. We zien jou als collega van de toekomst en bieden je dus een zo goed mogelijke begeleiding. Binnen de organisatie zijn verschillende leerzame en uitdagende stageplekken.

Een breed aanbod van stageplaatsen

Stagiaires zijn welkom van heel veel verschillende opleidingen zoals:

 • Entree-opleiding: enkele stageplaatsen die alleen in overleg met docenten worden ingevuld.
 • MBO-niveau 2, 3, 4 zoals (Persoonlijk) begeleider, Verpleegkundige, Verzorgende, Helpende, Sport en bewegen, Facilitaire dienstverlening
 • HBO: SPH, HBO Pedagogiek, HBO V, Fysiotherapie, Logopedie
 • Universitair: Master in de richtingen (of verwant) Pedagogische Wetenschappen, Orthopedagogiek en Psychologie, AVG.

Wat verwachten wij van jou?

Je bent iemand die graag bij Prinsenstichting wil stagelopen en iemand die zich inzet om echt iets van de stage te maken. Ambitie en inzet zijn dus onmisbaar. Uiteraard is het belangrijk dat je respect hebt voor mensen met een verstandelijke beperking en er graag mee wilt werken.

Verder zien we graag dat je initiatief neemt en dat je vragen stelt. Je neemt geen genoegen met globale feedback maar vraagt door: wat ging goed? Wat ging niet goed? Waarom? Het gebruik van een logboek is onmisbaar. We verwachten verder dat je informatie vanuit je opleiding direct doorgeeft aan je begeleider, denk aan stagemappen en dergelijke.

Kortom, wij verwachten:

 • ambitie
 • inzet
 • initiatief
 • respect

Wat kun je van ons verwachten?

Bij Prinsenstichting staat de cliënt centraal. Er wordt ingespeeld op de individuele behoeftes van de cliënt. Dit wordt per dag bekeken. Elke dag is dus anders. Als stagiaire neem je deel aan alle aspecten van een bepaalde groep of afdeling. Je houdt je dus niet bezig met één onderdeel, waardoor je werkzaamheden heel afwisselend zijn.

De werkbegeleider steekt tijd en energie in de begeleiding aan jou. Soms neemt een collega een deel van de begeleiding over. Naast je eigen werkplek krijg je de gelegenheid om ook op andere werkplekken binnen Prinsenstichting te kijken. Bovendien mag je, afhankelijk van je stageperiode, opleiding en eigen behoefte, deelnemen aan diverse interne scholing. Er kan vrijwel altijd aan de bijscholing deelgenomen worden. Denk hierbij aan: Medicatie, Epilepsie, Diabetes.

Kortom, wij bieden:

 • begeleiding
 • informatiemateriaal
 • interne scholing
 • stagevergoeding
 • afwisseling

Contact
Wil je stage volgen bij Prinsenstichting? Stuur dan een e-mail naar stageverzoek@prinsenstichting.nl  met de volgende informatie:  

 • je naam, adres en contactgegevens
 • motivatie waarom je bij ons een stage wilt volgen
 • op welke school, opleiding en leerjaar je zit
 • begin- en einddatum stage, aantal stage-uren, welke stagedagen, mogelijke blokstages of terugkomweken er mogelijk zijn
 • of je een voorkeur hebt voor Wonen (onregelmatige tijden) of Dagbesteding
 • aan welke competenties, leerdoelen en/of opdrachten je wilt werken
 • of er bijzonderheden zijn 

Prinsenstichting kan veel voor je betekenen als je leerling bent. Klik op de flyer voor meer informatie.