Nieuwbouw Kwadijkerpark

Ruim tien jaar geleden is Prinsenstichting begonnen met het ontwikkelen van nieuwbouw op Kwadijkerpark in Purmerend. Gelukkig kunnen we, na een aantal jaren vertraging, de nieuwbouwplannen nu weer oppakken en uitvoeren. Hierdoor kunnen straks alle cliënten en medewerkers in moderne locaties wonen en werken. Als alles volgens planning verloopt, verwachten we dat de nieuwe locaties in 2020 klaar zijn en cliënten kunnen verhuizen.

Waar en wat gaan we bouwen?
De nieuwbouw ontwikkelen we in de noordpunt en in de hoek grenzend aan de Flevostraat. We bouwen ter vervanging van de oudbouw. Cliënten, ouders, verwanten en medewerkers worden betrokken om zoveel mogelijk mee te denken over de uitwerking en inrichting van de nieuwe locaties.

In de noordpunt komt een woonlocatie van 3 woonlagen voor ongeveer 55 cliënten inclusief de ziekenboeg en logeerplekken. Daarnaast komen er enkele dagbestedingsruimtes en het eetcafé. De locatie is ook in cottagestijl net zoals de andere moderne locaties in het Kwadijkerpark. Vanuit de locatie hebben cliënten zicht op de nieuwe Groene Hoek. Hier komen de kwekerij met moestuin en de belevingstuin. Maar ook de houtzagerij, boerderij en speeltuin. De gebouwen krijgen een landelijke stijl, die mooi past bij de cottagestijl van de woonlocatie. Buurtbewoners kunnen ook van de boerderij en speeltuin gebruik maken en biologische groente, planten of hout kopen.

Op het terrein grenzend aan Flevostraat, komen 2 woonlocaties voor ongeveer 80 cliënten. Allebei de locaties hebben 1 woonlaag en deels 2 woonlagen. De locaties worden ook in cottagestijl gebouwd maar rondom een binnenhof. De voorzieningen van Kwadijkerpark liggen dichtbij.

Voorbereidend werk

Tot eind oktober vinden graafwerkzaamheden plaats voor elektra-, water- en gasleidingen. De geulen worden afgezet met lint. Bij de werkzaamheden zullen ook enkele wegen doorkruist worden. Dit betekent dat routes gedurende een zo kort mogelijk tijd afgesloten worden om de overlast tot een minimum te beperken.

Vanaf half oktober is een hekwerk neergezet langs de bouwplaats van de nieuwbouw in de noordpunt (fase 2). Dit is nodig voor de veiligheid. Het blijft mogelijk om vanuit park De Noord naar het terrein van Prinsenstichting te lopen. We streven ernaar de doorgang zoveel mogelijk te behouden maar er zijn momenten dat de doorgang niet mogelijk is. Op dit moment is bekend dat de doorgang één week wordt afgesloten tussen begin november 2017 en begin januari 2018.

In de loop van oktober zal zand gestort worden in de noordpunt, zodat de grond kan inklinken.

Meer weten? 
We houden u op de hoogte van de voortgang. Heeft u vragen? Mail naar info@prinsenstichting.nl 

Documenten
Eerste brief aan de buurt
Tweede brief aan de buurt
Schetsen nieuwbouw
Persbericht
Presentatie informatiebijeenkomst buurt
Nieuwsbericht informatiebijeenkomst buurt
Vragen & antwoorden en afspraken buurt
Derde brief aan de buurt