De Schar

De Schar is een leeromgeving in Schagen waar je voor een korte of langere tijd kunt wonen. Het is een veilige plek waar je leert ontdekken hoe jij het beste kunt gaan leven, wonen en werken. Samen met jou kijken we welke begeleiding en ondersteuning je daarbij nodig hebt. Wij helpen jou toe te groeien naar een eigen leven op een plek die past bij wat jij kunt en wilt.

Je dagelijkse leven in De Schar
In De Schar leef je samen met meerdere mensen. Je kunt met elkaar in een groep wonen of op jezelf. Afhankelijk van hoe oud je bent en wat je allemaal al geleerd hebt, ga je naar school of volg je dagbesteding. Het kan ook zijn dat je stage gaat lopen om te leren werken. Samen kijken we wat voor jou een goede leerplek is en natuurlijk wat je leuk vindt om te doen.

School
Overdag kun je naar het Molenduin College gaan, de school vlakbij De Schar. Je volgt
hier lessen die goed passen bij de manier waarop jij leert. Er zijn allerlei leervakken,
zoals taal en rekenen. En ook praktijkvakken, zoals koken en houtbewerking.
Na het Molenduin College, zoeken we samen met jou naar een geschikte vervolgopleiding, stageplaats of werkplek.

Dagbesteding
In De Schar hebben we ook een dagbestedingsprogramma. Er zijn verschillende activiteiten, bijvoorbeeld het werken met hout, in de tuin werken of juist het leren werken voor een baas. De activiteiten sluiten altijd aan bij de dingen die jij wilt leren en waarin je geïnteresseerd bent.

Vrijetijdsbesteding
Naast school en dagbesteding heb je natuurlijk ook vrije tijd. Binnen en buiten De Schar zijn volop mogelijkheden om te sporten, naar muziek te luisteren, te computeren of voor een andere leuke hobby.

Werken aan jezelf
Bij De Schar kijken we samen met jou naar de dingen die je wél kunt en naar de dingen die je nog graag wilt leren. Je leert bijvoorbeeld hoe je voor jezelf kunt zorgen en op een goede manier voor jezelf kunt opkomen. Hoe je beter om kunt gaan met anderen, zoals je ouders, je vrienden of je baas. Of hoe je omgaat met woede en boosheid.
Ook leer je praktische dingen, zoals boodschappen doen, koken en omgaan met geld. Stap voor stap werk je toe naar een voor jou zo groot mogelijke zelfstandigheid
en kijken we hoeveel begeleiding je daarbij nodig hebt.

Wat doe jij, wat doen wij?
Samen met ons maak je je eigen ondersteuningsplan. Hierin staan de leerdoelen die jij wilt bereiken. Dus wat je wilt leren op school, je dagbesteding, je stage of werk en in je vrije tijd. Wij vinden het belangrijk dat je bij De Schar een thuis hebt. Een veilige
omgeving waar je kunt groeien binnen je eigen mogelijkheden. Hier helpen wij je bij. Regelmatig bespreken we samen met jou en je ouders hoe het gaat en wat voor begeleiding en ondersteuning je nodig hebt. Met elkaar werken we toe naar een plek die het beste past bij jou. Dit kan bijvoorbeeld een vorm van begeleid wonen zijn binnen een instelling of een zo zelfstandig mogelijke woonvorm buiten een instelling.
Het belangrijkste is dat je leert ontdekken hoe jij het beste kunt leven, wonen en
werken.

Klik hier voor de flyer.

Binnenkijk TV
Voor een indruk van de woonmogelijkheden hebben we filmpjes van bijna alle woningen van Prinsenstichting gemaakt. Medewerkers, cliënten en verwanten geven je een kijkje in de woning via Binnenkijk TV. Klik hier voor de woonfilmpjes van De Schar:

Schar 1
Schar 1A
Schar 4A

Meer weten?
Neem dan gerust contact op met Bureau Cliëntondersteuning:
Telefoon (0299) 459 330
E-mail bco@prinsenstichting.nl

De Schar actueel:
Tieners De Schar helpen ouderen in Schagen
Agressie onder LVB-jongeren verminderen met muziek, licht en planten