woensdag 2 oktober 2019
12:30 uur
Ruimte: De Industrieele Groote Club (Dam 27, Amsterdam)

Als de belasting van een levensreddende behandeling zwaar is en de verwachte opbrengst klein, kan het de vraag zijn of alles gedaan moet worden wat medisch-technisch gezien mogelijk is.

Moeilijke besluitvorming

Besluitvorming hierover is complex, mede omdat de kinderen zelf hierover niets kunnen zeggen. Voor het kind en zijn of haar naasten, is het van belang dat de laatste fase van het leven op een zo goed mogelijke wijze verloopt met de best mogelijke kwaliteit van leven. Dat stelt hulpverleners voor grote uitdagingen aangezien dit kinderen zijn die niet kunnen vertellen als ze ergens last van hebben.

Kinderen met (Z)EMB zijn afhankelijk van hun ouders en/ of verzorgers die het kind zo goed kennen dat ze de signalen van pijn, benauwdheid, angst, ongenoegen of een andere vorm van discomfort kunnen lezen en interpreteren.

Doel symposium

Doel van het symposium is om over de eigen disciplines heen elkaar te vinden in het vormgeven van de best passende zorg in de laatste levensfase van kinderen met (Z)EMB.

Interdisciplinair

Bij dit symposium belichten we zowel vanuit onderzoek en praktijk de complexe besluitvorming en zorg in de laatste levensfase van (Z)EMB kinderen. Door dit vanuit verschillende perspectieven te belichten, bekijken we hoe de interdisciplinaire samenwerking bevorderd kan worden tussen professionals in het ziekenhuis en de verstandelijk gehandicaptensector.

Programma symposium

Het overzicht van de sprekers lees je in deze flyer

Aanmelden

Aanmelden via: symposium@prinsenstichting.nl en kan tot 23 september 2019
Kosten: €150,-
Locatie:  De Industrieele Groote Club  (Dam 27, Amsterdam)
Datum: Woensdag 2 oktober 2019
Tijd: 12.30-17:00