Zelfstandig wonen en toch kunnen terugvallen op ondersteuning. Dat kan via Prinsenstichting bijvoorbeeld via Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (IBZW). 

 

Individueel Begeleid Zelfstandig Wonen (IBZW)

Jij woont zelfstandig en regelt in principe alles zelf of via je eigen netwerk. Toch kun je voor structurele begeleiding terugvallen op ondersteuning vanuit Prinsenstichting. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de organisatie van de huishouding, stimulering van de persoonlijke zorg en integratie in de samenleving.