De artsen VG van Prinsenstichting bieden gespecialiseerde medische zorg op het gebied van handicapgebonden problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en werken nauw samen met gespecialiseerde praktijkverpleegkundigen gehandicaptenzorg en doktersassistenten. Voorbeelden van handicapgebonden problemen zijn: (onbegrepen) gedragsproblemen, periodieke controle bij syndromen, zintuigscreeningen, problemen van het bewegingsapparaat, slikstoornissen, epilepsie, eetproblemen, maagdarmproblemen, slaapstoornissen, vragen over anticonceptie en kinderwens, toetsing van wilsbekwaamheid, ondersteuning bij palliatieve zorg en specialistische ondersteuning bij prikangst.