Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid kunnen voor onderzoek en behandeling terecht bij expertisecentrum Zodiak. 

Bij elke vraag zijn altijd verschillende deskundigen van Zodiak betrokken. Dat is onze interdisciplinaire manier van werken. Onder andere artsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, seksuoloog en tandarts: zij zijn allemaal gespecialiseerd in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hebben uitgebreide kennis en ervaring. We werken daarbij ook nauw samen met je huisarts of specialist.

Daarbij hebben we één doel: samen met jou het beste uit jezelf te halen en jou een leven te geven, zoals jij dat wil.

Brainspotting is een therapievorm die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat uit van het principe dat ‘denken, voelen en doen’ met elkaar verbonden zijn en dat wanneer één van deze aspecten verandert, de andere twee aspecten automatisch ook veranderen.

Competitive Memory Training (COMET) is een cognitief-gedragstherapeutische methode gericht op het werken aan je zelfbeeld.

EMDR therapie is een behandelvorm waarbij je de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door je therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen.

ERT is bedoeld voor mensen die moeite hebben om hun emoties op een passende manier te uiten en voor mensen die willen leren om met hun emoties om te gaan.

FloorPlay is een behandelmethode waarbij interactie tussen kind en ouder centraal staat en de basis vormt voor ontwikkeling en gedragsverandering.

Imaginaire Rescripting (IR) is een behandelvorm die ingezet wordt om nare herinneringen te herschrijven.

IMH wordt ingezet bij diagnostiek en/of behandeling waarbij gedacht wordt aan problemen in de relatie/interactie tussen ouder en kind.

IOG is een vorm van hulpverlening die gericht is op gezinnen met opvoedings- en gedragsproblemen.

Schematherapie kan worden ingezet bij langdurige, moeilijk te veranderen patronen in het gedrag of denken van mensen.

Seksuologische behandeling en counseling voor mensen met een verstandelijke beperking en hun opvoed- en/of begeleidingsomgeving op het gebied van seksuele gezondheid, seksualiteit, seksuele problematiek, seksuele- en genderdiversiteit.

Soms verloopt de verwerking van informatie die vanuit de zintuigen binnenkomt niet zo vanzelfsprekend als het eigenlijk zou moeten. Als iemand het moeilijk vindt om met sensorische informatie om te gaan, kan nader onderzoek en eventueel behandeling uitkomst bieden.