Competitive Memory Training (COMET) is een cognitief-gedragstherapeutische methode gericht op het werken aan je zelfbeeld.

Wat is het?

Competitive Memory Training (COMET) is een cognitief-gedragstherapeutische methode gericht op het werken aan je zelfbeeld. Het doel van de behandelmodule is het verbeteren van de lage zelfwaardering en het bewerkstelligen van een positief zelfbeeld waardoor beperkingen in het dagelijks functioneren worden opgeheven.

Wanneer?

COMET wordt ingezet op het moment dat een cliënt een laag/negatief zelfbeeld heeft. Je werkt aan positief denken en het oproepen van positieve gevoelens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachtstraining. De training legt veel nadruk op positieve eigenschappen en herinneringen.

Voor wie?

COMET kan zowel worden ingezet voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking als voor jongeren en kinderen bij wie sprake is van een laag zelfbeeld.

Door wie?

Bij Zodiak werken orthopedagogen(-generalist) en (GZ)-psychologen die deze behandeling geven.